فایر پرو

 نام کارخانه ای در شهر لیماسول در جنوب جزیره قبرس (بخش یونانی) آن می باشد که در سال 1993 تاسیس و تولید کپسول های اطفاء حریق با مواد جامد ایروسل را آغاز نمود.

 پس از امضای پروتکل مونتریال در سال 1994 به منظور عدم استفاده از خاموش کننده هالون 1301، آیروسل جایگزین مناسب و بی ضرری برای آن شناخته شد.

آیروسل تولید شده در فایرپرو، دارای قدرت خاموش کنندگی 40 برابر نسبت به گاز FM200 می باشد، جایگزین اکسیژن نمی شود، رطوبت و خورندگی نیز ایجاد نمی نماید.

همچنین تولیدات فایرپرو از فرمول قدیمی پایروتکنیک (که در محصولات فاقد استاندارد حریق مانند پایروژن، سویوز و … وجود دارند) استفاده نمی نماید، بدیهی است که مشتقات هیدروژن فلوراید و ترکیبات سدیم یا نمک های آلی را در خود ندارد.
مواد جامد ایروسل (قبل و بعد از تخلیه) برای لایه ازون و تنفس انسان مضر نمی باشد و ایجاد گازهای گلخانه ای یا گازهای سمی نمی نماید.

عطف به استاندارد NFPA2010 و تایید آن UL 2775 و استاندارد ISO 15779 کلیه محصولات تولیدکننده، ایروسل باید مطابق با شرایط نگهداری و عدم آسیب رسانی به محیط زیست و انسان باشند.

استاندارد KEMA که مشخصا برای احراز صلاحیت در خصوص ضد سمی بودن محصولات شیمیایی استفاده می شود گواهی دیگر بر بی ضرر بودن این محصول می باشد.

همچنین تاییدیه های مارین مانند DNV و  Wheel Mark – IMO  که آن را مجاز برای استفاده در صنایع دریایی می داند نیز تضمینی برای کیفیت محصولات فایرپرو می باشد.

آیروسل فایرپرو تنها محصول آیروسل در بازار ایران است که دارای تاییدیه آزمایشگاه حریق LPCB – UL – BSI و اجازه به کار گیری در حضور انسان بر اساس گروه بندی مندرج در EPA را دارد.