اینتی سی ( Intisi ):

برای مدیریت دود هنگام وقوع آتش سوزی در پارکینگ های بزرگ، ساختمان های صنعتی و تجاری می توان از این پرده ها استفاده نمود. این پرده ها که معمولا در سقف به صورت مخفی قرار میگیرند، در مواقع لازم ( با فعالی شدن سیستم اعلام حریق ) تا ارتفاع لازم که هنگام طراحی محاسبه می شود پایین آمده و با توجه به نوع کاربری که نیاز به زون بندی و یا هدایت دود طبق طرح پیش بینی شده داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
در پارکینگ های بزرگ پرده های دودبند راه حل مناسبی است برای هدایت صحیح دود طبق طرح و قوانین سازمان آتش نشانی چرا که به کمک سیستم تخلیه دود آمده و سبب می شود دود در کوتاهترین زمان خارج شود.

از پرده های دودبند صرفاً جهت مدیریت دود، تله دود و یا هدایت دود به سمت مسیری مشخص استفاده می شود. به صورت موازی امکان زون بندی یا همان تفکیک فیزیکی فضاها نسبت به یکدیگر اعمال می نماید.

از کاربردهای پرده های حریق:
پارتیشن جلوی درب آسانسور خروجی ساختمان
کنترل دود در فضای آتریوم ها
پله برقی و راهروها بین طبقات
پارکینگ های بزرگ

ایجاد زون بندی حریق و هر فضایی که نقطه حساس ساختمان محسوب می شود.