اطفای حریق آبی

یكی از روشهای قدیمی اطفای حریق استفاده از آب است، كه امروزه به دلیل توسعه صنایع و ساخت سازهای مختلف و پیشرفت تکنولوژی ساخت تجهیزات اطفای آبی استفاده از آن به صورت یک سیستم رواج بیشتری یافته است.

 سیستم اطفای حریق خودكار آبی به سامانه ای اطلاق می‌گردد كه در آن آب به عنوان ماده اصلی خاموش ‏كننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این سامانه آب موجود در مخزن ذخیره توسط اختلاف فشار از طریق نازل‌های پاشنده به صورت پاششی در محیط پخش و منتشر می‌گردد. از این سامانه می‌توان به دو صورت موضعی و یا تخلیه كلی استفاده نموده و در مبارزه با حریق‌ها طراحی و اجرا نمود.

- سامانه اطفای حریق خودكار آبی (‌سیلابی) ، از بخش‌های زیر تشكیل شده است :

  1. مخزن ذخیره آب كه بر حسب حجم و فضای محل تصرف وحفاظت، در ظرفیت‌های مختلفی استفاده می‌شود.
  2. لوله‌ها و اتصالات فشار قوی كه وظیفه انتقال آب به نازل‌های آب‏پاش را برعهده دارند.
  3. نازل‌های پاشنده كه وظیفه آنها تخلیه آب بصورت پاششی و در زاویه مناسب می‌باشد.
  4. پمپ آب
  5. شیرهای کنترلی

    کمپانی لایف کو نیز به عنوان یکی از تولیدکنندگتن مطرح با کیفیتی مناسب و در خور انتظار از یک شرکت انگلیسی کلیه تجهیزات مرتبط با این بخش را به همراه تاییده UL آماده عرضه دارد. اسپرینکلرهای بالازن - پایین زن - دیواری و دکوراتیو، شیرهای شبکه / سیلابی‌،‌ پمپ های آتش نشانی همگی با برند واحد لابف کو و تاییدیه مذکور موجود می باشد.