كليه تجهيزات سيستم اعلام حريق كمپاني وِلوكس در كشور امارت توليد مي شود.

➢ تجهيزات وِلوكس مطابق با استانداردهاي 54 EN-BS ساخته می شوند و دارای تاييديه BSI و LPCB منطبق با 5839 BS می باشد.

ولوکس برند تجاری از شرکت آتیس می باشد که  تولید کننده بزرگ تجهیزات اعلام حریق آدرس پذیر و سیستم های PA-VA در امارات است و بزرگترین پروژه های امارات با این برند پوشش داده شده اند، ولوکس در سال ۲۰۱۹ در امارات یک میلیون عدد دتکتور نصب کرده است.

این شرکت با خریداری مجوز تولید تمامی مدلهای دتکتور از شرکت ایتالیایی آرگوس و با اعمال تغییرات جزیی در ظاهر و تغییر بنیادین در پروتکل ارتباطی و همچنین ساخت پانل های آدرس پذیر سری تاچ و سری ۴۰۰۰ تنوع وسیعی از محصولات اعلام حریق آدرس پذیر را عرضه می نماید.