ساخت انگلستان!!!!

کلمه ساخت انگلستان و یا اصل انگلستان این روزها به شوخی و کنایه از خریداران تجهیزات اعلام حریق زیاد شنیده می شود که این خود نشانه ای از سؤاستفاده واردکنندگان غیرمجاز و سودجو می باشد.

ادامه مطلب